Főlap
 
 Hírek
 Hibaelhárítás
 Tudta-e?
 Letöltések
 Adatkérő lap
 Kapcsolat
 
Főoldal   Geocoop   Felvonóvezérlés   Segélyhívó   Automatizálás
HELP-04s
 
 
HELP-04s Felvonó vész- és állapotjeleket átvivő rendszer
Alkalmazási terület

A Geocoop Műszeripari Kft. és a Telekont Kft által kifejlesztett és gyártott rendszer felvonók távfelügyeletére szolgál GSM adatátviteli technikával..

A rendszer biztosítja az MSZ EN 81-1 és MSZ EN 81-2  és MSZ EN 81-28 szabványok által előírt oda-vissza beszélés lehetőségét a felvonóban rekedt használónak, hogy külső segítséget tudjon hívni maximum négy tetszőleges telefonszámról. Előbbin kívül képes a felvonó vezérlés hibaállapotait SMS üzenetekben automatikusan elküldeni egy vagy két telepített mobilkészülékre. A készülékhez - ha egy épületen belül vannak - maximum hat közösítő modulon keresztül hat vezérlés és utaskabin kapcsolható. A készülékhez kapcsolt fülkék visszahívhatók, a vezérlések állapota SMS-ben bármikor lekérdezhető. HELP-I1 illesztő elektronikával és HELP-DP felügyeleti programmal ellátott számítógép lehetőséget biztosít felügyeleti központ kialakítására.

A berendezés bármely szolgáltató GSM hálózatában WAVECOM gyártmányú GSM modemmel működik és a Marton Kft tanusítványával rendelkezik, melynek száma: TV/003/05.

Felépítés

A rendszer a liftekhez telepített berendezésekből (HELP-04s), a liftek felügyeletét ellátó személyeknél lévő mobiltelefonkészülékekből és diszpécserközpontból áll.

A liftekhez telepített berendezés részei, melyeket a kialakítási igények szerint lehet variálni:
 • HLPG-07 központi egység
 • HLPB-06 közösítő modul 
 • HLPK-04 kabin audio egység
Kiépítési lehetőségek

Egy felvonós változat: Nincs közösítő modul, az utaskabinban levő hangszóró-mikrofon egység közvetlenül kapcsolódik a központi egységre.

Ebben a kiépítésben is minden funkció működik, beleértve a felvonó hibaállapotainak elküldését is.

Több felvonós változat: Az utaskabinban levő hangszóró-mikrofon egységek a közösítő modulokon keresztül kapcsolódnak a központi egységre.

Ebben a kiépítésben is az összes funkció működik. Kétféle közösítő modul lehetséges:

1. GEOLIFT-xxxx/M vezérléshez való modul a szokásos 10 pólusú szalagkábellel csatlakozik a vezérlés bővítő buszához, s a vezérlés által generált hibakódokat küldi el SMS-ben a hibaelhárítónak.

2. Tetszőleges vezérléshez való modul 1 db galvanikusan leválasztott hibabemenettel rendelkezik, amelyre hibamentes állapotban potenciálmentes kontaktussal 24VDC feszültséget kell kapcsolni. Ha a bemenet megváltozik, a berendezés SMS-ben továbbítja a bemenet állapotát a hibaelhárítónak. 

A központra 2-6 felvonó kapcsolható.

A diszpécserközpont részei

 • egy IBM PC kompatíbilis számítógép a távfelügyeleti programmal,
 • a HELP-I1 kommunikációs illesztő a szükséges elektronikával és a telepített GSM modemmel,
 • az egészet üzembentartó szünetmentes áramforrás,

Működési leírás

Az indító gomb beállítható idejű folyamatos nyomvatartását érzékelve a készülék megvizsgálja, hogy másik felvonó - amely ugyan erre a GSM egységre van kötve - nem használja-e a készüléket. Ha az egység foglalt, az utas három sípjelet hall, ami jelzi, hogy a berendezés eltárolta a segélykérést és a vonal felszabadulása után a beérkezett jelzések sorrendjében azonnal kiszolgálja azokat. Szabad vonal esetén egy rövid tájékoztató szöveg bejátszása után azonnal tárcsázza az első beprogramozott számot. Ha az foglalt, vagy fél percig nem jön létre kapcsolat, tércsázza a másodikat, majd a harmadikat. A kapcsolat létrejötte után beállítható idő áll az utas rendelkezésére, hogy a beépített mikrofon és hangszóró segítségével megbeszélje a hívás okát a bejelentkező hibaelhárítóval. Ha a vonalat a beállított beszélgetési idő letelte előtt a hívott fél megszakította alaphelyzetbe áll a berendezés, és kezdődhet a folyamat elölről.

A hívás befejezése után a diszpécser SMS üzenetben is tájékoztatást kap a vészhívásról,  majd a segítségnyújtó személy a sikeres mentés után a berendezésen levő Riasztás vége gomb megnyomásával nyugtázó SMS-t küldhet a diszpécsernek.

Visszahívás

Az utaskabinok felhívhatók, ilyenkor az utast a beépített hangbemondó tájékoztatja, hogy hívás érkezett, és a beszélgetés indításához nyomja meg az indító gombot (ezzel kapcsolja be a mikrofont). A vonalat a hívó bármikor bonthatja.

Szünetmentes táp

A készülék belső szünetmentes táppal rendelkezik, mely egy felvonó esetén felhasználható vészcsengő és vészvilágítás működtetéséhez is. A berendezés figyeli saját tápellátását. A hálózat két percen túli kimaradását, majd annak visszatértét SMS-ben elküldi a beprogramozott egy vagy két GSM telefonszámra. Hálózatkimaradás esetén a beépített akkumulátorról működik annak lemerüléséig. A lemerülés tényét SMS-ben még jelzi, majd befejezi működését a hálózati feszültség visszatértéig, amikor is automatikusan újraindul.

Hiba és Állapot jelek átvitele

A hibaállapot beállítható idejű megváltozásakor a berendezés SMS-ben elküldi a hibaállapotot vagy hibakódot a beprogramozott számokra, amelyek közül az egyik számítógépes diszpécserközpont lehet. Beállítható, hogy az utas fülkei hívást csak hiba fennállása esetén kezdeményezhessen. Ezzel kiszűrhetők a téves riasztások. A hibaelhárító saját telefonjáról az utaskabinokat felhívhatja, a vezérlések hibaállapotát SMS-ben lekérdezheti, a hozzáférési kód ismeretében a beprogramozott segélykérő telefonszámokat, működési paramétereket megváltoztathatja. Lehetőség van a készülék távvezérléssel történő letiltására ill. újraengedélyezésére is.

Ha a berendezés diszpécser számítógéphez csatlakozik, be kell állítani, hogy a hanghívásokról SMS-t is küldjön a számítógépnek naplózás céljából.

A gépi tájékoztató szövegek, melyek az utast a teendőkről tájékoztatják beállíthatóan kétnyelvűek lehetnek (magyar-német, magyar-angol.

Gépházi telefon (opció)

Hibagyűjtő modul használata esetén további szolgáltatás, hogy a modulhoz kapcsolt telefonkagyló segítségével a fülke és a gépház között fónikus kapcsolatot lehet létesíteni az EN-81 30 m-nél magasabb emelőmagasságú felvonókra vonatkozó előírása szerint.  

Programozás

A központi GSM egység szigorúan kötött formátumú SMS üzenetekkel programozható ill lekérdezhető. A programozáshoz legtöbb esetben a hozzáférési kód ismerete szükséges. Végrehajtott parancs esetén a berendezés:fix üzenettel válaszol, lekérdezés esetén a kérdésre küld választ. Ha belátható időn belül (kb. 5 perc) nem érkezik valamilyen válasz (rossz a hozzáférési kód, hálózati hiba miatt elvész az üzenet), ismételni kell az utasítást.

Lehetséges utasítások

 • Telepítési cím megadása
 • Felvonó állapotának lekérdezése
 • Hozzáférési kód megváltoztatása
 • Segélynyújtó telefonszámok beírása, kiolvasása és törlése
 • Működési paraméterek beírása és kiolvasása
 • Működés tiltása és engedélyezése
 • Kártyaegyenleg lekérdezése

A HLP-I1 illesztő egység automatikus ciklikus ellenőrzést végez a rendszeren a következők szerint:

 • Három óránként ellenőrzi a HELP-04-ek adatkapcsolati elérhetőségét
 • a beérkező információkat egy egységes adatbázisba szervezi
 • a működési paramétereit és az adatbázist saját, nem felejtős, memóriájában tárolja, azok integritását folyamatosan ellenőrzi
 • a számítógép meghibásodása, ill. kikapcsolása alatt is fogadja és tárolja az SMS-ben érkező információkat

A diszpécseri munkahelyen dolgozó kezelő a számítógép színes grafikus kényernyőjén szövegesen és hangjelzéssel kapja a riasztási jelzéseket. A számítógépen megjelenik és naplózódik a riasztási ok (cím, probléma megnevezése, bekövetkezési időpont), melynek alapján eldönthető, hogy milyen beavatkozásra van szükség. Amennyiben a kezelőnek további információra van szüksége, a problémás felvonó egérrel való kiválasztásával, egy sematikus rajzon áttekintheti a helyzetet. A riasztási hang kikapcsolását a számítógép TAB billentyűjének lenyomásával kapcsolhatja ki, de egy következő riasztásnál automatikusan újra megszólal a figyelmeztető hang.
A kezelőnek a rendszerprogrammal kapcsolatos tevékenysége (riasztási hang kikapcsolás, programindítás, leállítás, a rendszerprogram vagy a HELP-I1 paramétereinek változtatása, stb.�) folyamatosan regisztrálódik és visszamenőleg is megtekinthető ill. nyomtatható.

Biztonsági szempontok

Biztonsági szempontból elsődleges a kommunikációs csatorna működőképességének ellenőrzése a HELP-04s és a vészjelzést fogadó diszpécseri hely között. Ennek ellenőrzése a HELP-I1 feladata. Az ellenőrzések naplózásra kerülnek az eseménynaplóban. Amennyiben a beállított ciklusidő elteltével háromszori próbálkozás után sem sikerül valamely HELP-04s-el a kapcsolatfelvétel, úgy az riasztási eseményként naplózásra kerül a számítógépben. Abban az esetben, ha a HELP-I1 meghibásodna, és nem tud kommunikálni a számítógéppel, akkor a távfelügyeleti diszpécser program önállóan generál erről egy riasztási eseményt.

Mindezektől függetlenül, mivel a HELP-04s több telefonszámra is képes üzenetküldésre, a központi rendszertől függetlenül is érvényre juthat a segélykérés.


Fejlesztő, gyártó, forgalmazó:

HELP-04s: GEOCOOP Műszeripari Kft., 1145 Budapest, Szugló u. 54. Tel.: 367 5961, Fax: 430 0914

HELP-DP, HELP-I1: TELEKONT Kft, 1038 Budapest, Szentendrei út 250. Tel.: 250 4657, Fax: 250 4658

WEB: www.telekont.hu

 
Copyright 2006 - 2018 GEOCOOP Műszeripari Kft.
Amega Webdesign